Thành viên đang hoạt động


Tổng số có 156 Thành viên đang hoạt động trực tuyến, 30 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh, 114 Khách, 12 Rô-bốt Tìm kiếm
Làm mới trang 
Tên đăng nhập Lần đăng nhập cuối Đã kích hoạt Hệ Đ.hành/Trình duyệt Khu vực
Khách 1 Hôm nay lúc 5:55pm 0 phút Unknown Unknown Thành viên đang hoạt động
Khách 2 Hôm nay lúc 5:55pm 137 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Khách 3 Hôm nay lúc 5:55pm 131 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 4 Hôm nay lúc 5:55pm 12 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Xám mù
Vu_Duy Hôm nay lúc 5:55pm 2 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 5 Hôm nay lúc 5:55pm 68 phút Unknown Unknown Truy cập bị từ chối
Khách 6 Hôm nay lúc 5:55pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 7 Hôm nay lúc 5:55pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh gà rù(newcartxon)
Khách 8 Hôm nay lúc 5:55pm 0 phút iPhone Safari Chỉ mục Diễn đàn
huynhtrongy Hôm nay lúc 5:55pm 4 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
ANH EM XEM GIẢI NGHIỆN
Ledacloi Hôm nay lúc 5:55pm 11 phút Windows XP Google Chrome Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 9 Hôm nay lúc 5:55pm 17 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Xem tướng gà nòi
Khách 10 Hôm nay lúc 5:54pm 67 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề mới
Khách 11 Hôm nay lúc 5:54pm 1 phút Unknown IE 10 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 12 Hôm nay lúc 5:54pm 265 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Bịp Thần Công < clip >
Khách 13 Hôm nay lúc 5:54pm 4 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Tơ mành đá võ này có ăn nên làm ra không anh em xe
trungkien93 Hôm nay lúc 5:54pm 1 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
ANH EM XEM GIẢI NGHIỆN
Khách 14 Hôm nay lúc 5:54pm 3 phút Android OS Opera Mini Đang xem Chủ đề
Hội ngũ xá 2015
Khách 15 Hôm nay lúc 5:54pm 603 phút Search Robot Bing Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 16 Hôm nay lúc 5:54pm 27 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
TRỐNG ĐÚC MỚI NHẶT
Ga_con Hôm nay lúc 5:54pm 4 phút Windows XP Firefox 3 Đang xem Chủ đề
Nên khóc hay nên cười đây mấy bác
tranletoan Hôm nay lúc 5:54pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 17 Hôm nay lúc 5:54pm 133 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Khách 18 Hôm nay lúc 5:54pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Tử huyệt
gadonsaigon-2013 Hôm nay lúc 5:54pm 0 phút Windows 7 Firefox 3 Đang xem Chủ đề
Ô 3.0
NHATTRUONGCA Hôm nay lúc 5:54pm 4 phút Android OS Google Chrome Viết phản hồi
TRỐNG ĐÚC MỚI NHẶT
Thanhnienhamga Hôm nay lúc 5:54pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
TRỐNG ĐÚC MỚI NHẶT
Khách 19 Hôm nay lúc 5:54pm 6 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cho Em Hỏi Gà Mai Gáy có Sao Ko?
Khách 20 Hôm nay lúc 5:54pm 6 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
gà có 2 bình dầu?
cumay Hôm nay lúc 5:54pm 10 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Ô Quạ dòng Vai Lưng!
Khách 21 Hôm nay lúc 5:54pm 0 phút Windows XP IE 8 Đang xem Chủ đề
vảy gà chọi (sưu tầm)......
Khách 22 Hôm nay lúc 5:54pm 133 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Khách 23 Hôm nay lúc 5:54pm 58 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
XÁM TÍA CHÂN XANH !!!!!!!!!!!!
Khách 24 Hôm nay lúc 5:54pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cho em hỏi về Vảy huyền châm
Khách 25 Hôm nay lúc 5:54pm 14 phút Search Robot Bing Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
quydauto Hôm nay lúc 5:53pm 1 phút Macintosh Mobile Safari Đang xem Chủ đề
TRỐNG ĐÚC MỚI NHẶT
Khách 26 Hôm nay lúc 5:53pm 0 phút Macintosh Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Ô Quạ dòng Vai Lưng!
Khách 27 Hôm nay lúc 5:53pm 61 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Khách 28 Hôm nay lúc 5:53pm 469 phút Search Robot Bing Đang xem Chỉ mục
KINH KÊ
Khách 29 Hôm nay lúc 5:53pm 25 phút Windows XP Firefox 3 Đang xem Chủ đề
Ô Quạ dòng Vai Lưng!
Khách 30 Hôm nay lúc 5:53pm 0 phút Android OS Opera Mini Đang xem Chủ đề
VỀ GÀ VẢY RỒNG
Khách 31 Hôm nay lúc 5:53pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà bị kén hầu và kén mặt
Khách 32 Hôm nay lúc 5:53pm 7 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Vảy Vi----Xem Để Tham Khảo
Khách 33 Hôm nay lúc 5:53pm 62 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Khách 34 Hôm nay lúc 5:53pm 0 phút Macintosh Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách cho gà đạp mái hiệu quả ?
Khách 35 Hôm nay lúc 5:53pm 21 phút Windows NT 4 Firefox 2 Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 36 Hôm nay lúc 5:53pm 131 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Khách 37 Hôm nay lúc 5:53pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bác nào chỉ cho em cach om gà 1 cách hieu quan với
Khách 38 Hôm nay lúc 5:53pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
20 cách khi xem chân gà
Khách 39 Hôm nay lúc 5:53pm 0 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
điều 3.05kg
Khách 40 Hôm nay lúc 5:53pm 1178 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Xám son !
Khách 41 Hôm nay lúc 5:52pm 3 phút Nokia Mozilla 1 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 42 Hôm nay lúc 5:52pm 1 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
gaochanvang Hôm nay lúc 5:52pm 4 phút Windows XP IE 8 Đang xem Chủ đề
Thanh lý
Phong Thần Cước Hôm nay lúc 5:52pm 3 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Ô 2.7
Khách 43 Hôm nay lúc 5:52pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Vảy Vi----Xem Để Tham Khảo
bip_chantrang Hôm nay lúc 5:52pm 11 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bán Hộ Cặp Gà Đúc...
Khách 44 Hôm nay lúc 5:52pm 24 phút Windows NT 4 Firefox 3 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 45 Hôm nay lúc 5:52pm 75 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 46 Hôm nay lúc 5:51pm 1 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Máy tập chạy cho gà chiến
Khách 47 Hôm nay lúc 5:51pm 0 phút iPhone Unknown Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 48 Hôm nay lúc 5:51pm 0 phút Macintosh Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà sưng cụm bàn chân cách chữa nào hiệu quả nhất
Khách 49 Hôm nay lúc 5:51pm 3 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Ô 3.0
Khách 50 Hôm nay lúc 5:51pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
NHÌN CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA GÀ ĐOÁN ĐÒN VÀ LỐI ĐÁNH
Khách 51 Hôm nay lúc 5:51pm 2 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
ô chuối chân xanh
khanhvan01 Hôm nay lúc 5:50pm 17 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bịp lên ngôi
hunggada Hôm nay lúc 5:50pm 15 phút iPhone Safari Xem Mật thư
Khách 52 Hôm nay lúc 5:50pm 16 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
LẠC ĐÀ SAHARA
Tit_Tit Hôm nay lúc 5:50pm 4 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 53 Hôm nay lúc 5:50pm 36 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
gà kiểng
Khách 54 Hôm nay lúc 5:50pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
SOI CẦU LÔ ĂN NGAY 2 NHÁY
Khách 55 Hôm nay lúc 5:50pm 15 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tơ mành đá võ này có ăn nên làm ra không anh em xe
Khách 56 Hôm nay lúc 5:50pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Nuôi gà con mau lớn" như thổi vào đít"
Khách 57 Hôm nay lúc 5:50pm 0 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
Các Sư kê Chỉ E Cách chăm sóc gà trong và sau đấu
Khách 58 Hôm nay lúc 5:50pm 1 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Ô CHÂN TRẮNG MỎ NGÀ !
Khách 59 Hôm nay lúc 5:49pm 18 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Mùa lạnh gà bị đi ngoài phân xanh phân trắng
Khách 60 Hôm nay lúc 5:49pm 6 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
bán gà giống : gà ta lai nòi, gà ta thả vườn, gà n
Khách 61 Hôm nay lúc 5:49pm 1 phút Nokia Mozilla 1 Đang xem Chủ đề
Xám mù
Khách 62 Hôm nay lúc 5:49pm 12 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Những Mẫu Chuyện Về THẦN KÊ.
luanthuyet Hôm nay lúc 5:49pm 5 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
hieppro88 Hôm nay lúc 5:48pm 4 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
ANH EM XEM GIẢI NGHIỆN
huonghuy Hôm nay lúc 5:48pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Chuẩn bị cho mùa giải 2015
boylikechicken Hôm nay lúc 5:48pm 24 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Khách 63 Hôm nay lúc 5:48pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Tử vi gà chọi
Khách 64 Hôm nay lúc 5:48pm 0 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
Gà mái ấp gần đến ngày nở thì mổ trứng.
Khách 65 Hôm nay lúc 5:48pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
cách tiêm thuốc cho gà
Khách 66 Hôm nay lúc 5:48pm 10 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Các lối thế của gà chọi
Khách 67 Hôm nay lúc 5:48pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
duoiuoivuive Hôm nay lúc 5:48pm 1 phút Windows XP Firefox 3 Đang xem Chủ đề
Hàng - Chất lượng , 3* - chuyên ăn ngược -------
Khách 68 Hôm nay lúc 5:47pm 4 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 69 Hôm nay lúc 5:47pm 2 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Một số bệnh hay gặp
Khách 70 Hôm nay lúc 5:47pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Các lối thế của gà chọi
Khách 71 Hôm nay lúc 5:46pm 128 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Ô ...6789
Khách 72 Hôm nay lúc 5:46pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
gà có án thiên phủ địa , đại giáp
Khách 73 Hôm nay lúc 5:46pm 0 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
Gà bị ốm trong
gadon_86 Hôm nay lúc 5:46pm 4 phút iPhone Safari Chỉ mục Diễn đàn
Khách 74 Hôm nay lúc 5:46pm 13 phút Windows XP Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 75 Hôm nay lúc 5:45pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách chữa mốc hiệu quả nhất cho gà đòn
mrkhanhcpvn Hôm nay lúc 5:45pm 25 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 76 Hôm nay lúc 5:45pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Gà Bị Đi Ỉa Phân Xanh
Khách 77 Hôm nay lúc 5:45pm 4 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
ANH EM XEM GIẢI NGHIỆN
Khách 78 Hôm nay lúc 5:45pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Chia sẻ_Cách chữa gà chướng diều hiệu quả
Khách 79 Hôm nay lúc 5:44pm 2 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Anh Hùng Núp!
Khách 80 Hôm nay lúc 5:43pm 35 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
ô chuối chân xanh
Khách 81 Hôm nay lúc 5:43pm 2 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
Bạch Nhạn - Mộc 100%
Khách 82 Hôm nay lúc 5:43pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Các lối thế của gà chọi
Khách 83 Hôm nay lúc 5:43pm 12 phút Android OS Safari 4 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 84 Hôm nay lúc 5:43pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
CÓ PHẢI VẢY ĐỘC GIÁP ?
Khách 85 Hôm nay lúc 5:43pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Gà chọi con sao lại rẻ thế?
Khách 86 Hôm nay lúc 5:43pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Vảy Nội Hoa Đăng
Khách 87 Hôm nay lúc 5:43pm 1 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
gadonninhthuan Hôm nay lúc 5:42pm 6 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Chuẩn bị cho mùa giải 2015
Khách 88 Hôm nay lúc 5:42pm 6 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Nên khóc hay nên cười đây mấy bác
Tiến 36 Hôm nay lúc 5:42pm 7 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Thanh_HY Hôm nay lúc 5:42pm 22 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Chuẩn bị cho mùa giải 2015
Ô Cưa Đè Hôm nay lúc 5:42pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bầy gà con hơn 02 tháng
Khách 89 Hôm nay lúc 5:41pm 1167 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Gà mái 1 cựa
Khách 90 Hôm nay lúc 5:41pm 3 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Thanh lý
Khách 91 Hôm nay lúc 5:40pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách làm gà hết gáy
Khách 92 Hôm nay lúc 5:40pm 2 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Tử vi gà chọi
Khách 93 Hôm nay lúc 5:40pm 0 phút Windows 7 Firefox 3 Đang xem Chủ đề
ANH EM XEM GIẢI NGHIỆN
Khách 94 Hôm nay lúc 5:40pm 1 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 95 Hôm nay lúc 5:40pm 7 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Gà Phú Yên( Tía lục đinh)
Khách 96 Hôm nay lúc 5:40pm 3 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
ANH EM XEM GIẢI NGHIỆN
Khách 97 Hôm nay lúc 5:40pm 0 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
Gà bị ốm trong
Khách 98 Hôm nay lúc 5:40pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 99 Hôm nay lúc 5:40pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
vắng bóng 1 thời ô máy khâu
Khách 100 Hôm nay lúc 5:39pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bán Hộ Cặp Gà Đúc...
phamtrung Hôm nay lúc 5:39pm 3 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 101 Hôm nay lúc 5:38pm 5 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Gà chọi thái lan
Khách 102 Hôm nay lúc 5:38pm 5 phút Unknown Opera Mini Đang xem Chủ đề
có cách làm dày da đầu gà hơn nữa....
Khách 103 Hôm nay lúc 5:38pm 0 phút iPad Safari Đang xem Chủ đề
gà em bị đờm khò khè, chữa em với
Khách 104 Hôm nay lúc 5:38pm 1 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Xám chân vàng-Bình Định-Trang Trại Vân Phong
Khách 105 Hôm nay lúc 5:38pm 0 phút Windows XP Firefox 3 Đang xem Chủ đề
bán gà chiến trạng khủng long
Khách 106 Hôm nay lúc 5:38pm 6 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Thanh lý
Khách 107 Hôm nay lúc 5:38pm 0 phút Search Robot Baidu Đang xem Chủ đề
Thanh lý
Khách 108 Hôm nay lúc 5:37pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Gà đi ỉa phân xanh
Khách 109 Hôm nay lúc 5:37pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Cách cắt tai tích cho gà
Khách 110 Hôm nay lúc 5:37pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
NHÌN CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA GÀ ĐOÁN ĐÒN VÀ LỐI ĐÁNH
Khách 111 Hôm nay lúc 5:37pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Ai biết chữa kén mép chỉ dùm với
Khách 112 Hôm nay lúc 5:37pm 0 phút Nokia IE 10 Đang xem Chủ đề
Hội ngũ xá 2015
Khách 113 Hôm nay lúc 5:37pm 4 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 114 Hôm nay lúc 5:37pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Bác nào chỉ cho em cach om gà 1 cách hieu quan với
hqnguyen Hôm nay lúc 5:37pm 0 phút iPad Safari Đang xem Chủ đề
gà trống,gà mái
Khách 115 Hôm nay lúc 5:37pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
115: Gà gáy khản tiếng
Khách 116 Hôm nay lúc 5:37pm 0 phút Macintosh Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Help..! Gà em bị gãy cựa, chỉ giúp em cách chữa.
Khách 117 Hôm nay lúc 5:36pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Ô KHÔNG LƯỠI(clip vần chơi)
Khách 118 Hôm nay lúc 5:36pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bán gà ai thích 0916418674
Khách 119 Hôm nay lúc 5:36pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách chế biến thịt gà chọi
Khách 120 Hôm nay lúc 5:36pm 0 phút Macintosh Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Mùa lạnh gà bị đi ngoài phân xanh phân trắng
Khách 121 Hôm nay lúc 5:36pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
cách làm cho gà sung sức
Khách 122 Hôm nay lúc 5:35pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
GÀ CHỌI THÁI BÌNH
Khách 123 Hôm nay lúc 5:35pm 0 phút Search Robot Baidu Đang xem Chủ đề
GÀ ĐÁNH VỀ BỊ SƯNG CHÂN
Khách 124 Hôm nay lúc 5:35pm 1 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 125 Hôm nay lúc 5:35pm 25 phút Windows XP IE 8 Đang xem Chủ đề
Gà con mới nở nên cho ăn uống gì là tốt nhất
Khách 126 Hôm nay lúc 5:35pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tẩy giun cho gà

Dữ liệu này dựa trên thông tin hoạt động trong 20 phút gần đây



Trang này được tạo ra trong 0.074 giây.