Thành viên đang hoạt động


Tổng số có 142 Thành viên đang hoạt động trực tuyến, 31 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh, 95 Khách, 16 Rô-bốt Tìm kiếm
Làm mới trang 
Tên đăng nhập Lần đăng nhập cuối Đã kích hoạt Hệ Đ.hành/Trình duyệt Khu vực
Khách 1 Hôm nay lúc 12:06pm 14 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 2 Hôm nay lúc 12:06pm 0 phút Unknown Unknown Thành viên đang hoạt động
Khách 3 Hôm nay lúc 12:06pm 684 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Cần mua gà
Khách 4 Hôm nay lúc 12:06pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 5 Hôm nay lúc 12:06pm 411 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Sư kê NGUYỄN MINH QUÂN
NAGOYA Hôm nay lúc 12:06pm 13 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
tía chân xanh cưa đè 2 mang clip
Khách 6 Hôm nay lúc 12:06pm 4 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà vần bị cúm chân có cách nào chữa ko ah
Khách 7 Hôm nay lúc 12:06pm 679 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Ô chân xanh đẹp trai 2k 9 !
Khách 8 Hôm nay lúc 12:06pm 3 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Mật Chân Xanh Cựa Ngọc
lamluc1981 Hôm nay lúc 12:06pm 18 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
TRỞ LẠI...KÉO MO
Khách 9 Hôm nay lúc 12:06pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà bị sán mắt chữa làm sao?
Khách 10 Hôm nay lúc 12:06pm 685 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Khách 11 Hôm nay lúc 12:06pm 259 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
công thức tẩm da gà này có đúng không
Khách 12 Hôm nay lúc 12:06pm 686 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Vô Địch Sinh Đẻ Hôm nay lúc 12:06pm 102 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà bị tật ở diều
Khách 13 Hôm nay lúc 12:05pm 0 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
Làm thế nào để biết đòn và các thế đá...
Khách 14 Hôm nay lúc 12:05pm 2 phút Unknown Opera Mini Đang xem Chủ đề
GA OM CHO AN GI MAU MAP
Khách 15 Hôm nay lúc 12:05pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Cách chữa gà lên đậu
Khách 16 Hôm nay lúc 12:05pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Chữa Trị Gà Bị Sưng Cụm Bàn
Khách 17 Hôm nay lúc 12:05pm 210 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
ô mã mái
Khách 18 Hôm nay lúc 12:05pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Chế Độ Gà Đá & Phương Pháp Vào Nghệ Gà.
Khách 19 Hôm nay lúc 12:05pm 168 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
TAM K - KHÉT KHÈN KHẸT
Khách 20 Hôm nay lúc 12:05pm 78 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
NHÀ TRỌ DÀNH CHO AE ĐAM MÊ GÀ CHỌI
Khách 21 Hôm nay lúc 12:05pm 405 phút Search Robot Yandex Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 22 Hôm nay lúc 12:05pm 410 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
tuyển hộ thằng em con trống đúc
Khách 23 Hôm nay lúc 12:05pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà tía chân trắng có nên nuôi
Khách 24 Hôm nay lúc 12:05pm 116 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
lần đầu tiên lên sóng
chetthithoi Hôm nay lúc 12:05pm 60 phút Windows XP Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 25 Hôm nay lúc 12:05pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Gà lên đậu
rim05 Hôm nay lúc 12:05pm 1 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
ô 2,8kg chân đòn búa tạ clip
Khách 26 Hôm nay lúc 12:04pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Kinh nghiệm kết hợp Trống đúc vs Mái
longnhiu Hôm nay lúc 12:04pm 2 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
tía chân xanh cưa đè 2 mang clip
Khách 27 Hôm nay lúc 12:04pm 0 phút iPhone Safari Chỉ mục Diễn đàn
Khách 28 Hôm nay lúc 12:04pm 684 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Maidam Hôm nay lúc 12:04pm 1 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 29 Hôm nay lúc 12:04pm 676 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
BỊP CHÂN XANH ẨN KÊ
cukhoai Hôm nay lúc 12:04pm 0 phút Windows XP Firefox 4 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 30 Hôm nay lúc 12:04pm 15 phút Search Robot Google Đăng nhập Diễn đàn
Khách 31 Hôm nay lúc 12:04pm 12 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
XCV 2.6kg
Khách 32 Hôm nay lúc 12:04pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề mới
Khách 33 Hôm nay lúc 12:04pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
cách om gà _ vào nghệ
Khách 34 Hôm nay lúc 12:04pm 780 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Độ 2
Khách 35 Hôm nay lúc 12:03pm 412 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Bịp Con.
hunggada Hôm nay lúc 12:03pm 26 phút Mac OS X Safari Đang xem Chủ đề
Ngu quá ......(clip)
Khách 36 Hôm nay lúc 12:03pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà e bị lên đậu, mong các bác chỉ dùm cách cứu e n
Khách 37 Hôm nay lúc 12:03pm 2 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
vảy gà chọi (sưu tầm)......
Khách 38 Hôm nay lúc 12:03pm 1 phút Unknown Opera Mini Đang xem Chủ đề
Cách chọn đầu gà - Phần V- CỔ GÀ
Khách 39 Hôm nay lúc 12:03pm 92 phút iPhone Safari Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
haiga87 Hôm nay lúc 12:03pm 15 phút Windows NT 4 Firefox 4 Đang xem Chủ đề
khoe lại tía bớt
Khách 40 Hôm nay lúc 12:03pm 0 phút iPhone Safari Chỉ mục Diễn đàn
Khách 41 Hôm nay lúc 12:02pm 3 phút iPhone Safari Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 42 Hôm nay lúc 12:02pm 0 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
2 chân đều có vảy song cước ...
gadonsaigon-2013 Hôm nay lúc 12:02pm 4 phút Windows 7 Firefox 4 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 43 Hôm nay lúc 12:02pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
làm thế nào để diệt bọ mạt, dệp cho gà
Khách 44 Hôm nay lúc 12:02pm 197 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
tía chó
Binuminga Hôm nay lúc 12:02pm 5 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Mecssi phần 2 Clip
Khách 45 Hôm nay lúc 12:02pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Mecssi phần 2 Clip
bietphandon Hôm nay lúc 12:02pm 73 phút Windows XP Firefox 4 Đang xem Chủ đề
Mecssi phần 2 Clip
nguyenthengo Hôm nay lúc 12:02pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
gaochanvang Hôm nay lúc 12:02pm 1 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
tía chân xanh cưa đè 2 mang clip
Khách 46 Hôm nay lúc 12:02pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà đi phân+nước giúp với
Khách 47 Hôm nay lúc 12:02pm 24 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Con cò bợ: Ô tía
DHS_III Hôm nay lúc 12:01pm 2 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Mecssi phần 2 Clip
duccanh_tb Hôm nay lúc 12:01pm 0 phút Windows 7 Firefox 4 Viết Mật thư
Khách 48 Hôm nay lúc 12:01pm 582 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
tía tranh giành
Khách 49 Hôm nay lúc 12:00pm 1 phút iPhone Safari Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 50 Hôm nay lúc 12:00pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 51 Hôm nay lúc 12:00pm 616 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Mở mỏ kĩ niệm - đánh sập gà
thaobinhdao Hôm nay lúc 12:00pm 6 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Đúc bip Khủng
Khách 52 Hôm nay lúc 12:00pm 10 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
mơ non tơ.
sonenzo Hôm nay lúc 12:00pm 2 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
TRỞ LẠI...KÉO MO
Khách 53 Hôm nay lúc 11:59am 20 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
cách chon gà mái đúc
Khách 54 Hôm nay lúc 11:59am 0 phút Windows XP Firefox 1 Đăng ký Thành viên mới
....Nice.... Hôm nay lúc 11:59am 2 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
TST
Khách 55 Hôm nay lúc 11:59am 0 phút iPhone Safari Truy cập bị từ chối
Khách 56 Hôm nay lúc 11:59am 1 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
Thần kê 2 chân có đại giáp ngậm ngọc
Khách 57 Hôm nay lúc 11:58am 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
trứng 2 lòng có nở được không ?
phu1972 Hôm nay lúc 11:58am 61 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 58 Hôm nay lúc 11:58am 104 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Ô Công nôngBig grinBig grin
Nguyenbinh Hôm nay lúc 11:58am 5 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 59 Hôm nay lúc 11:57am 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Chữa gà bị sưng đế chân??
Khách 60 Hôm nay lúc 11:57am 100 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Con số 13 - Yêu không nào!
Khách 61 Hôm nay lúc 11:57am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
YB-Lcai-pthọ cần mua gà tơ 2.0-2.5kg !!!
Khách 62 Hôm nay lúc 11:57am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà bị trúng gió
gachoitl Hôm nay lúc 11:57am 1 phút Windows XP Firefox 4 Đang xem Chủ đề
LO TẾT NĂM SAU
Khách 63 Hôm nay lúc 11:56am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Nuôi gà con mau lớn" như thổi vào đít"
Khách 64 Hôm nay lúc 11:56am 15 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
tía chân xanh cưa đè 2 mang clip
Khách 65 Hôm nay lúc 11:56am 0 phút Nokia IE 9 Đang xem Chủ đề
ga bi j gay mỏ phải lam sao cho mau lành?
Khách 66 Hôm nay lúc 11:56am 5 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 67 Hôm nay lúc 11:56am 3 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
gà bị sưng móng thới cần giúp đỡ
Khách 68 Hôm nay lúc 11:56am 0 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
CÔNG PHU CHÉM GIÓ !
Khách 69 Hôm nay lúc 11:55am 3 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Ô tía trâu - Đúc (Khoe lại)
Khách 70 Hôm nay lúc 11:55am 42 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 71 Hôm nay lúc 11:55am 4 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Chữa gà bị sưng đế chân??
Khách 72 Hôm nay lúc 11:55am 3 phút Unix Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tía mập - vừa xong lông !
Khách 73 Hôm nay lúc 11:55am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
TST
Khách 74 Hôm nay lúc 11:55am 7 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 75 Hôm nay lúc 11:54am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách vào nghệ, xả nghệ cho gà
Khách 76 Hôm nay lúc 11:54am 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Mẹ của Bịp nông dân
Tiachop Hôm nay lúc 11:54am 5 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
hung_gadon Hôm nay lúc 11:54am 1 phút Windows XP Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 77 Hôm nay lúc 11:54am 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Nuôi gà con mau lớn" như thổi vào đít"
Khách 78 Hôm nay lúc 11:54am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Hỏi chân thiết lĩnh
Khách 79 Hôm nay lúc 11:54am 0 phút Search Robot Google Đăng nhập Diễn đàn
Khách 80 Hôm nay lúc 11:54am 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
bán buôn chổi đót(chổi chít)
Khách 81 Hôm nay lúc 11:54am 5 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Ô ĐEN CHÂN XANH MẮT ẾCH
Khách 82 Hôm nay lúc 11:54am 2 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 83 Hôm nay lúc 11:54am 0 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
TÍA TƠ,CHÂN TRÒN VẢY MỎNG, NHƠN TỰ,HUYỀN TRÂM! !
Khách 84 Hôm nay lúc 11:53am 3 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
NHÌN CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA GÀ ĐOÁN ĐÒN VÀ LỐI ĐÁNH
Khách 85 Hôm nay lúc 11:53am 17 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
GẤP GẤP GẤP, LIÊN GIÁP NGOẠI
kinhke77 Hôm nay lúc 11:53am 32 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
chao ae
Khách 86 Hôm nay lúc 11:53am 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
NHÌN CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA GÀ ĐOÁN ĐÒN VÀ LỐI ĐÁNH
Khách 87 Hôm nay lúc 11:53am 0 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà chọi con sao lại rẻ thế?
Khách 88 Hôm nay lúc 11:53am 5 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 89 Hôm nay lúc 11:53am 1 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 90 Hôm nay lúc 11:52am 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
mào gà nghiêng bên nào thì hay
Khách 91 Hôm nay lúc 11:52am 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
tai sao gà bỏ ăn và ĩa phân có màu xanh ?
Khách 92 Hôm nay lúc 11:52am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
nước ngâm chân gà
Khách 93 Hôm nay lúc 11:52am 356 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
ô tía bảnh zai...
Khách 94 Hôm nay lúc 11:51am 58 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Dọn lông chuẩn bị vào chế độ!
dung1 Hôm nay lúc 11:51am 35 phút Windows XP Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 95 Hôm nay lúc 11:51am 5 phút Unix Google Chrome Đang xem Chủ đề
LÀN, GIỎ ĐỰNG GÀ CHỌI (LÀN GÀ, SỚI QUÂY GÀ...)
Khách 96 Hôm nay lúc 11:51am 10 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách ôm,hóp gà trước khi ra độ
Khách 97 Hôm nay lúc 11:50am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Chữa gà bị lát
Khách 98 Hôm nay lúc 11:50am 18 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
LO TẾT NĂM SAU
Khách 99 Hôm nay lúc 11:49am 0 phút iPhone Opera Mini Đang xem Chủ đề
Bác nào chỉ cho em cach om gà 1 cách hieu quan với
Khách 100 Hôm nay lúc 11:49am 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
cho em hoi làm sao để ép cân
Bachnhan Hôm nay lúc 11:49am 5 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
TST
thanhze Hôm nay lúc 11:49am 3 phút Windows 2000 Google Chrome Đang xem Chủ đề
TRỞ LẠI...KÉO MO
Khách 101 Hôm nay lúc 11:48am 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Phân xanh, phân trắng
Khách 102 Hôm nay lúc 11:48am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
hỏi về gà bị run chân
gabienhoa Hôm nay lúc 11:48am 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 103 Hôm nay lúc 11:48am 0 phút Nokia Unknown Đang xem Chủ đề
gà biếng ăn
Khách 104 Hôm nay lúc 11:47am 13 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà mái Thổ Hà
Khách 105 Hôm nay lúc 11:47am 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
chữa gà sau khi đá
Khách 106 Hôm nay lúc 11:47am 5 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 107 Hôm nay lúc 11:47am 3 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 108 Hôm nay lúc 11:47am 15 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
LO TẾT NĂM SAU
Khách 109 Hôm nay lúc 11:46am 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
kích thước chuồng gà????
Khách 110 Hôm nay lúc 11:46am 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Nhatchung1989 Hôm nay lúc 11:46am 6 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
kên gadonninhthuan
Khách 111 Hôm nay lúc 11:46am 0 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
TRỞ LẠI...KÉO MO

Dữ liệu này dựa trên thông tin hoạt động trong 20 phút gần đâyTrang này được tạo ra trong 0.066 giây.